Từ vựng về dịch bệnh Covid-19

Cùng KaizenYoshidaSchool bỏ túi những từ vựng về Covid-19 để có thể hiểu rõ những thông tin về dịch bệnh này và sử dụng trong những trường hợp cần thiết các bạn nhé!

scroll top