Chữ Hòa

Sự hòa thuận là một trong những giá trị cốt lõi của xã hội Nhật Bản, đó không chỉ là yếu tố tạo nên một gia đình hạnh phúc mà còn giúp gắn kết và phát triển cộng đồng.

 

Người Nhật thường tránh những cuộc cãi vã hay tranh luận quá căng thẳng vì họ tin rằng khi làm việc chung, việc kiểm soát bản thân mình là vô cùng cần thiết để xây dựng một tập thể đoàn kết và hòa thuận. Họ luôn đề cao thái độ hợp tác trong công việc và tinh thần trách nhiệm cao với lợi ích của cả tập thể.

scroll top